foglalkozó projektek

 

 

 

 

 

 

 

 


Az ipari forradalom kezdete óta az emberiség egyre gyorsuló ütemben és egyre nagyobb mértékben fogyasztja bolygónk javait. A környezet minőségének kedvezőtlen változásáért a közvélemény sokáig a termelőket tette felelőssé, akik a szükségleteket kielégítő termékeket előállították. A környezetvédelmi szabályozás is elsősorban a gyártókat és a szolgáltatókat veszi célba, az ő felelősségteljes magatartásukat igyekszik kikényszeríteni. Pedig a környezetszennyezés, a termelés fenntarthatósága nemcsak a gyártókon múlik, hanem legalább annyira a fogyasztókon is, azon, hogy mennyit és mit fogyasztanak.

A környezetbarát termékek megjelenésével a fogyasztóknak lehetőségük nyílik a termelés módjának, a termelés során felhasznált anyagoknak és technológiáknak a befolyásolására. Szerepük már nem merül ki abban, hogy a termék árában a termelés során alkalmazott környezetvédelmi megoldások költségeit is kifizetik, akár környezetvédelmi megelőző intézkedésről, akár a szennyezés miatt felmerült bírságról van szó. Megfelelő alternatívák esetén ugyanis a fogyasztók döntési helyzetbe kerülnek: eldönthetik, hogy szükségleteiket a környezetet jobban vagy kevésbé terhelő termékkel elégítik ki. A környezettudatos vásárló igyekszik olyan terméket választani, amely életciklusa alatt, tehát előállítása, használata során és használata után, hulladékként minél kevésbé terheli a környezetet.

Az ilyen környezettudatos vásárlói magatartás jelentős eredményeket érhet el, különösen, ha olyan nagyobb mennyiségben vásárló intézményekről van szó, mint a települési önkormányzatok vagy a nemzeti kormányok. A környezettudatos nagy beszerzők nemcsak közvetlenül, az általuk megvásárolt környezetbarát termékek kedvezőbb környezeti hatása révén járulnak hozzá a környezet védelméhez, hanem közvetve, a piacra gyakorolt befolyásuk révén is: a környezetbarát termékek iránti vásárlásaik növelésével a gyártókat ösztönzik az ilyen termékek termelésének felfuttatására. A környezetbarát termékek tömegtermelése pedig végső soron ezen termékek árcsökkenéséhez vezet, így ezek a termékek egyre nagyobb számú vásárló számára válnak elérhetővé. A kereslet növekedése a gyártókat a termék környezeti jellemzőinek javítására is ösztönzi, így e téren is verseny bontakozik ki közöttük. A közintézmények zöld beszerzési gyakorlata példát mutat a háztartásoknak is. A közpénzek környezetbarát megfontolások szerint történő elköltése ugyanakkor etikai szempontból is indokolt.

Nem véletlen, hogy környezetbarát közbeszerzés szerte a világon egyre nagyobb figyelmet kap mint a fenntartható termelés és fogyasztás elősegítésének fontos eszköze. A közszféra beszerzéseinek környezetbaráttá tétele helyet kapott az ENSZ Fenntartható Fejlődés Bizottságának és az OECD Környezetvédelmi Igazgatóságának a programjában. Az Európai Unió 5. környezetvédelmi akcióprogramja támogatta a "zöld" közbeszerzést vizsgáló kutatásokat, a 6. akcióprogramban pedig a zöld közbeszerzés az Integrált Termék Politikák kapcsán prioritásként is megjelent. A zöld közbeszerzés kiterjesztését szorgalmazzák emellett az Unió fenntartható fejlődéssel foglalkozó programjai, így az Unió fenntartható fejlődési stratégiája, valamint a Fenntartható Városi Fejlődés keretprogram is.

Az Uniós tagországok többségének is van nemzeti szintű zöld beszerzési programja, s terjed a zöld beszerzés az Unió települési önkormányzataiban is. A környezettudatos beszerzés a csatlakozó országok, köztük hazánk környezetvédelmi programjaiba is bekerült (pl. a második magyar Nemzeti Környezetvédelmi Programba).

A zöld beszerzés terjedésének legfőbb akadálya a környezetbarát termékek magasabb ára, illetve a zöld beszerzéssel kapcsolatos téves nézetek mellett mindenekelőtt az információ és a "know-how" hiánya. A beszerzők nem tudják, mi számít környezetbarátnak, milyen módon, milyen eljárás révén és hol tudnak az adott szűkös pénzügyi keretek között környezetbarát termékekhez jutni.

A Környezettudományi Központ a környezetbarát közbeszerzés propagálásával, az önkormányzatok számára fontos környezetbarát termékekre, hozzáférhetőségükre, a beszerzés során alkalmazandó eljárásokra vonatkozó információk, tudnivalók összegyűjtésével, közzétételével, továbbá a zöld beszerzés iránt érdeklődő önkormányzatoknak nyújtott szakmai segítséggel akarja előmozdítani a környezettudatos beszerzések, s általuk a fenntartható fejlődés ügyét:

 • útmutatókat készített, illetve publikált különböző termékcsoportok környezetbarát, energiatudatos és szociális szempontokat figyelembe vevő fenntartható beszerzéséhez, amelyek itt a honlapon is elérhetők;
 • számos, a környezetbarát közbeszerzéssel foglalkozó tanfolyamot és előadást tartott;
 • tanácsadással segítette az önkormányzatok zöld beszerzését;
 • az öko- és energiacímkék megismerését és népszerűsítését célzó kampányokban vett részt, a fogyasztók számára kiállításokat rendezett, elkészítette a Magyarországon kapható ökocímkés termékek katalógusát, a termelő és kereskedelmi vállalatokat személyesen és írásban tájékoztatott arról, hogyan tehetnek eleget az ökocímke követelményeknek stb.;
 • részt vett a Zöld Közbeszerzés Nemzeti Cselekvési Tervét kidolgozó társadalmi munkabizottságban, illetve
 • kutatta a hazai és a közép-kelet-európai országok zöld közbeszerzési gyakorlatát.
 •  

  Kapcsolódó publikációk:

 • Green Public Procurement in Europe 2006. Conclusions and recommendations.
 • Green Public Procurement in Europe 2005. Status overview.
 • Éri, V., Green purchasing in Hungary. In: The world buys green. International Survey on National Green Procurement Practices. ICLEI, Freiburg 2001.
 • Éri, V., Lencsés, J., Sziklai, A., RELIEF Green Purchasing Status Report, Miskolc. Budapest, 2002
 • P. Szuppinger, V. Éri, Green purchasing potential in Central Europe. The case of the Czech Republic, Hungary and Poland. In: Erdmenger, Ch. (ed.), Buying into the Environment. Experiences, Opportunities and Potential for Eco-Procurement. Greenleaf Publishing, Sheffield 2003, pp. 241-252
 • A környezetbarát beszerzés helyzete és lehetőségei Európa települési önkormányzatainál és Miskolcon. ICLEI, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, Környezettudományi Központ. Miskolc, 2003. szeptember, pp.67
 • Önkormányzati környezetbarát beszerzések kézikönyv. A kézikönyv letöltéséhez kattintson ide.