A Környezettudományi Központ tanfolyamai
A Környezettudományi Központ Alapítvány tréningjeit a környezetpolitika és a területfejlesztési politika döntéshozóinak és legfontosabb szereplőinek (pl. kormányzati és önkormányzati szervezeteknek, vállalkozásoknak és civil szervezeteknek) tartotta. Az eddigi tanfolyamok az alábbi témakörökkel foglalkoztak:

· vezetési módszerek, pl. stratégiai tervezés, stratégiai menedzsment, üzleti terv készítés, pályázatírás, konfliktuskezelés, PR tevékenység, projekt-menedzsment, környezeti beruházások finanszírozása stb.
· helyi közösségek környezetpolitikai feladataihoz kapcsolódó témakörök, pl. stratégiai tervek, akciótervek kidolgozása helyi közösségek számára, a döntésekben való társadalmi részvétel, "Helyi feladatok a 21. századra" programok kidolgozása és megvalósítása, stb.
· a környezeti menedzsment sajátos technikai problémáival foglalkozó gyakorlati tanfolyamok, pl. környezeti hatásvizsgálat, integrált és veszélyes hulladék gazdálkodás, biogazdálkodás, stb.
 
 A tanfolyamok elméleti anyagait többnyire amerikai szakértők, néhány esetben magyar szakértők, köztük a Központ munkatársai állították össze. A tananyagokat minden esetben a helyi aktuális körülményeket és a résztvevők sajátos érdeklődését és igényeit figyelembe véve alakítjuk ki. A képzés interdiszciplináris megközelítéssel, interaktív módszerekkel, kis csoportokban történik, a programban az előadások mellett viták, szituációs és szerepjátékok továbbá csoportos feladatok szerepelnek. A tréningek a résztvevők bevonására törekednek. Fontos feladatuknak tekintik az alkotó viták és a kollektív problémamegoldás előmozdítását. A Központ a résztvevőkkel való kapcsolat megalapozására és ápolására törekszik. Ezért a résztvevők a tanfolyamok után is számíthatnak a Központ további segítségnyújtására, konzultációk, további tanfolyamok vagy konkrét technikai tanácsadás, pályázatíráshoz nyújtott segítség, stb. formájában.
 
 A Központ eddig közel 100 tréninget szervezett összesen mintegy 2000 résztvevő számára. Saját kezdeményezésű tréningjei mellett több külső megrendelő szervezet, így például a Minnesotai Egyetem, az International City and County Managers Association (a Városi és Megyei Igazgatási Szakemberek Nemzetközi Egyesülete) , a Megyei Jogú Városok Szövetsége, a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány, illetve a SKANSKA megbízásából is szervezett tanfolyamokat. A tanfolyamok lebonyolításában olyan szervezetekkel dolgoztunk együtt, mint a Haskoning holland tanácsadó cég, valamint az ÖKOTÁRS facilitátor csoportja. Tréningjeink többek között az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynökségétől (US AID), illetve az Európai Unió PHARE programjától kaptak pénzügyi támogatást.
 A Környezetvédelmi Képzési Program
 A Környezetvédelmi Képzési Program (angol megnevezésének rövidítésével ETP) 1992-ben az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynökségének a kezdeményezésére indult hat Közép Kelet Európai országban, Lengyelországban, a Cseh Köztársaságban, Szlovákiában, Magyarországon, Romániában és Bulgáriában. A program alapvető célja az volt, hogy segítse azoknak a szakembereknek a továbbképzését, akik hozzájárulnak a részt vevő országokban a gazdaság a környezetbarát átalakulásához. A programot egy, a Minnesotai Egyetem által vezetett konzorcium irányította. A program magyarországi tevékenységét a Környezet-tudományi Központ koordinálta.
 1992 és 1997 között, az ETP Magyarországon 46 tréninget, 28 utótanfolyamot és a Miskolci Egyetemmel együttműködve 16 poszt-graduális tréning modult szervezett. A program tanfolyamainak összesen 1163 résztvevője volt, ebből 59 fő 3 vagy több, közülük 12-en több, mint 5 tanfolyamot is elvégzett. Az ETP tanfolyamokon összesen 58 magyar oktató működött közre. Atanfolyamokon tanultak segítségével a résztvevők  közel 80 sikeres pályázatot vagy pénügyi javaslatot, számos üzleti tervet, stratégiai tervet, környezetgazdálkodási tervet, környezeti hatásvizsgálatot és publikációt készítettek. A végzett hallgatók emellett két új környezetvédelmi vállalkozást is alapítottak.
 
 Az ICMA megbízásából szervezett tanfolyamok
 A Központ Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynökségének (US AID) közigaz-gatásifejlesztési programja keretében, a programot szervező ICMA (a Városi és Megyei Igazgatási Szakemberek Nemzetközi Egyesülete) felkérésére 2 tréninget szervezett önkormányzati PR szakértők és polgármesterek számára. A tréningek az ETP képzési program anyagaira támaszkodtak, melyeket a program és a résztvevők igényeinek megfelelően a Központ részben átdolgozott.
 
 A Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány felkérésére szervezett tanfolyamok
 1998-ban a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány megbízásából a Központ három képzési tananyagot dolgozott ki helyi önkormányzatok számára, és kísérleti tréningeket tartott a tananyagok kirpóbálására. A képzések a következő témaköröket ölelték fel: Pályázatírás, Együttműködés a civil szférával és Projekt-menedzsment.
 
 A Környezetvédelmi Minisztérium számára a PHARE project keretében tartott tréningek
 A Központ a Haskoning holland tanácsadó cég alvállalkozójaként négy tréninget és egy szimpóziumot szervezett a Környezetvédelmi Minisztérium, a Környezetvédelmi Felügyelőségek, kormányzati, civil szervezetek és helyi önkormányzati szakemberek részére Környezeti kommunikáció, Társadalmi részvétel és Helyi környezetvédelmi programok témakörökben. A jogi szimpózium az EU jogharmonizációval kapcsolatos eddigi magyar tapasztalatokat foglalta össze.
 
 A Központ saját kezdeményezésű tanfolyamai
 A "Fenntarthatóság a helyi közösségekben" című projektje keretében Komárom és Borsod megyében szervezett tanfolyamok a partner közösségek helyi/kistérségi környezetvédelmi akcióprogramjaihoz nyújtottak ismereteket. A vállalkozások és a környezetvédelmi felügyelőségek szakemberei számára indított veszélyes hulladék gazdálkodási tanfolyam sorozat az Európai Unió veszélyes hulladékokkal kapcsolatos jogszabályairól, a hazai szabályozásról és a hulladékgazdálkodási tervek elkészítésének tudnivalóival ismerteti meg a résztvevőket. Vállalati kérésre egyedi, testre szabott környezetgazdálkodási tanfolyamok megszervezését is vállaljuk.
 
 
 A Környezettudományi Központ által szervezett tréningek 
1992-2001. március
 Tréningek
száma
 Téma
 A projekt címe
 Vállalkozások számára
3 Üzleti terv és finanszírozási javaslat készítése ETP
1 Környezeti stratégiai menedzsment ETP
1 Marketing tevékenység a környezetvédelmi vállalkozásban  ETP
3 Környezeti auditálás ETP
3 Környezeti felelősség ETP
1 A környezetvédelmi vállalatok irányítása  ETP
7  Veszélyes hulladék gazdálkodás  KTK projekt
1  Környezetgazdálkodás  SKANSKA
 Civil szervezetek számára
15 Civil szervezetek szervezetfejlesztése ETP
2 Pályázatírás ETP
1 Környezettudatos kormányzati programok előmozdítása ETP
1 NGO konfliktuskezelés és közvetítés ETP
1 A civil szervezetek szervezetfejlesztésének innovatív megoldásai  ETP
15 Konfliktus kezelés, oktatóképzés ETP
1 Non-profit jogi szabályozás ETP
1 Non-profit szervezetek gazdálkodása ETP
1 Facilitátor tanfolyam ETP
 Kormányzati szervek és önkormányzatok számára
1 Környezetvédelmi felelősség ETP
1 Önkormányzati környezetvédelmi beruházások finanszírozása ETP
2 Közösségi környezetvédelmi akcióterv ETP
4 Public Relations az önkormányzatok számára ICMA, ETP
2 Integrált hulladékgazdálkodás  ETP
1 Pályázatírás Demnet
2 Projekt menedzsment  Demnet
1 Pályáztatási menedzsment Demnet
1 Környezetvédelmi kommunikáció: stratégiaépítés, eszközök, anyagok Phare-Haskoning
1 "Helyi feladatok a 21. századra" programok tervezése és lebonyolítása MJVSZ
1 Helyi önkormányzati EMAS programok KTK projekt
 Egyetemek
1 Kerekasztal a környezetgazdaságtan tananyagáról ETP
1 Internet tanfolyam környezetvédelmi könyvtárosok számára ETP
Mindenkinek
2 Stratégiai tervezés ETP
1 Környezeti konfliktus menedzsment ETP
7 Konfliktuskezelés ETP
2 Környezeti hatásvizsgálat ETP
2 A környezetvédelem jogi eszközei ETP
1 Környezeti kommunikáció: stratégiaépítés, eszközök, anyagok Phare-Haskoning
1 Társadalmi részvétel a környezetpolitikában és a döntéshozatalban Phare-Haskoning
1 Helyi környezeti programok készítése Phare-Haskoning
2 Stratégiai környezeti menedzsment Phare-Micro
1 Kommunikáció Phare-Micro
2 Biogazdálkodás KTK projekt
2 Környezetközpontú irányítási rendszer önkormányzatoknak KTK project
 
 
Tréningek, események, rendezvények 
A Központ soron következő tréningjei
 
Vissza
Főoldal